Humor

Särskilda behov

En etablerad och rutinerad psykolog höll en helt ny gruppterapi-session för första gången på väldigt väldigt länge…

Dagens övning handlade om mammor och deras barn. Det hade blivit dags att analysera deras olika behov och hur detta gjorde sig uttryck i vardagen.

Psykologen berättar att vi har alla har särskilda behov av något och det vi har behov av är väldigt individuellt och kan variera mycket från person till person.

Det finns en erkänd metod för att ta reda på behoven och nu ska vi lära oss mer om hur den fungerar.

Psykologen tittar på den första mamman och säger: ”Ja, du är ju beroende av godis och därför har du döpt din dotter till Candy.”

Till den andra mamman säger psykologen: ”Det är helt uppenbart att du har ett stort intresse för pengar och därför har du döpt ditt barn till Penny.”

Den tredje mamman ställer sig plötsligt upp. Hon tar sin son i handen och säger: ”Det här var inget för mig, kom nu Dick så går vi!”