Djur

Hästägare i sorg uttrycker känslor i stallet – hästens reaktion smälter tusentals hjärtan!

Hästar utgör fascinerande varelser. Utöver att de utvecklar starka band till sina ägare, utmärker de sig även genom sin exceptionella lojalitet.

Dessa känsliga varelser verkar vara närmast förankrade i våra känslor, vilket gör att de ofta uppfattar vår sorg, nervositet eller irritation innan vi själva är medvetna om det.

Hästar verkar ha en utpräglad förmåga att läsa av mänskliga känslor, ofta innan vi själva är medvetna om dem. De reagerar på vårt sinnesstämning och kan fungera som emotionella tröstgivare under svåra perioder.

Under den smärtsamma period då hästägaren Shania genomgick en skilsmässa, fann hon tröst och stöd i stallet. Trots att det var en prövande tid, tillbringade hon mycket tid bland sina hästar och upplevde där en lindring.

I en viral video ser man hur Shania, sittande på stallets trappa, blir omringad av hästar. Den fyraåriga hästen Shiner, med en förnimmelse för ägarens smärta, trycker försiktigt upp henne mot sig, som om han försöker trösta henne.

Shania delar sina känslor och berättar: ”Jag gick igenom en skilsmässa och flyttade ut den dagen. Jag brukar alltid filma när jag interagerar med mina hästar. Jag försökte bara dölja mina känslor, men min häst Shiner kände av det. Han uppfattade min smärta och drog mig mot sitt bröst, tillät mig att gråta ut och lugnade mig med sina mjuka tryckningar.”

Videons framställning av hästens empatiska beteende har rört tusentals människor världen över, vilka har blivit berörda av den djupa känslighet och omsorg som hästen visar gentemot sin ägare.