Humor

Skåningen blåser stockholmaren fullständigt!

Linda Bengtzing, en skåning och en stockholmare befann sig i samma kupé på ett tåg i Norge.

Det var ett gammalt tåg utan belysning i vagnarna, så när tåget körde in i en tunnel blev det totalt mörkt i vagnen.

Innan tåget hunnit ut ur tunnel hördes ljudet av en kyss följt av ljudet av en kraftig örfil.

När tåget körde ut ur tunnel satt Linda Bengtzing och skåningen och såg ut som om inget hänt medan stockholmaren höll handen för ena örat som om han fått en örfil.

Stockholmaren tänkte:

– Skåningen måste ha kysst Linda Bengtzing och hon missade honom och gav mig en örfil i stället.

Linda Bengtzing tänkte:

– Stockholmaren måste ha försökt kyssa mig men kysste skåningen i stället och fick en örfil för det.

Och skåningen tänkte:

– Fantastiskt. Nästa gång tåget far genom en tunnel skall jag göra ett kyssljud igen och ge den där jädra 08:an en örfil till!