Humor

Kvinnors regler som män inte vet om men måste rätta sig efter!

Kvinnans regler

1. Alla tänkbara regler sätts och bestäms av kvinnan.

2. Dessa regler kan när som helst ändras, utan någon som helst förvarning.

3. Ingen får känna till alla dessa regler, speciellt inte män.

4. Om kvinnan misstänker att mannen känner till någon regel ska hon snabbt ändra den.

5. Kvinnan har alltid rätt! Hon har aldrig fel!

6. Om en kvinna har fel, beror det på ett missförstånd som i sin tur är direkt kopplat till något mannen sagt.

7. Kvinnan kan ändra sig vid vilken tidpunkt som helst.

8. Kvinnan har all rätt att bli arg eller upprörd när som helst.

9. Mannen måste alltid vara lugn och sansad – även då kvinnan vill att han ska vara arg och upprörd.

10. Kvinnan får aldrig, under inga omständigheter, låta mannen veta om hon vill att han ska vara arg eller upprörd.

Alla försök att skriva ned dessa regler kommer genast att resultera i kraftig minskning av tillgången på lagad mat, rena kläder, trevligheter i allmänhet och sex i synnerhet.