Vardag

Fårskalletestet

Fårskalletestet består av 10 enkla frågor. Hur många klarar du?

1. Hur många födelsedagar har den genomsnittlige mannen?

2. Några månader har 31 dagar. Hur många har 28?

3. En tjädertupp lägger ett ägg precis på gränsen mellan Sverige och Norge. Vilken nationalitet kommer tjäderungen att ha?

4. Kan en man i Småland gifta sig med sin änkas syster?

5. Ta talet 30, dela det med 1/2 och lägg sedan till 10. Vad får du?

6. En läkare ger dig tre piller och säger åt dig att ta ett varje halvtimme. Hur länge kommer pillren att räcka?

7. En bonde har 17 får. Alla utom nio av dem dör. Hur många får finns då kvar?

8. Hur många djur av varje kön tog Moses med sig i arken?

9. En slaktare i köttbutiken är 175 cm lång. Vad väger han?

10. Vad är tyngst – ett kilo bly eller ett kilo bomull?

Se svaren längre ner på sidan…

Hur många födelsedagar har den genomsnittlige mannen?
En (1). Du kan bara födas en gång.

Några månader har 31 dagar. Hur många har 28?
Tolv (12). Alla har minst 28 dagar.

En tjädertupp lägger ett ägg precis på gränsen mellan Sverige och Norge. Vilken nationalitet kommer tjäderungen att ha?
Ingen alls, tjädertuppar lägger inte ägg!

Kan en man i Småland gifta sig med sin änkas syster?
Nej, han måste vara död om det är hans änka.

Ta talet 30, dela det med 1/2 och lägg sedan till 10. Vad får du?
Sjuttio (70). Trettio (30) delat med 1/2 (0,5) är 60.

En läkare ger dig tre piller och säger åt dig att ta ett varje halvtimme. Hur länge kommer pillren att räcka?
En timme. Om du tar det första pillret kl.13, det andra kl.13.30 och det tredje kl.14 kommer du att ha tagit alla pillren och bara en timme har förflutit.

En bonde har 17 får. Alla utom nio av dem dör. Hur många får finns då kvar?
Nio (9). Som jag sa, alla UTOM nio dör.

Hur många djur av varje kön tog Moses med sig i arken?
Inga alls. Jag visste inte att Moses hade en ark! Noak å andra sidan…

En slaktare i köttbutiken är 175 cm lång. Vad väger han?
Kött, det säger ju sig självt.

Vad är tyngst – ett kilo bly eller ett kilo bomull?
De väger givetvis lika mycket.