Humor

Evas heroiska insats

Hasse och Eva var båda patienter på ett mentalsjukhus.

En dag när de gick förbi sjukhusets pool, hoppade plötsligt Hasse i på den djupaste delen. Han sjönk till botten och blev liggande.

Eva hoppade direkt i för att rädda honom, simmade till botten och drog upp honom.

När chefsläkaren fick höra om Evas heroiska insats, beordrade hon omedelbart att Eva skulle skrivas ut från sjukhuset. Hon gick till Eva och sa:

– Eva, jag har både goda nyheter och dåliga nyheter.

Dom goda är att du blir utskriven. Eftersom du var kapabel att rationellt reagera i ett akut krisläge, genom att hoppa i och rädda livet på en annan patient, konstaterar jag att du har ett friskt tänkande.

Dom dåliga nyheterna är att Hasse, patienten du räddade, hängde sig själv i badrummet i sitt badrocks-skärp precis efter det att du räddade honom.

Jag är ledsen, men han är död.

Eva svarade:

– Han hängde sig inte själv, jag hängde upp honom för att torka. – När får jag åka hem?