Familj

Ett barn i Indien ritade något på asfalten. När vi såg vad, blev vi rörda till tårar

1

Ägna någon minut av ditt liv till att se kortfilmen ”Chalk”

Den spelades in i Indien. Producenten har inspirerats av ett verkligt fall som ägde rum på ett barnhem.

Personligen blev vi rörda till tårar när vi såg detta.

Otroligt känsloladdat! Se filmen här:
[sc name=”AOLDivStart” ]
[sc name=”AOL COMMERCIAL” ]
[sc name=”AOLDivStop” ]
[sc name=”YouTubeDIVStart” ]

[sc name=”YouTubeDIVStop” ]
[sc name=”CloseCommercial” ]