Vardag

Endast 2% klarar att hitta 6 hästar som gömmer sig i det här fotot, kan du?

Sex hästar gömmer sig i denna bild som satt griller i huvudet på tusentals människor på nätet.

Den första hästen kan alla se men klarar du att hitta de resterande 5? Det är faktiskt mycket svårare än du tror.

Så lycka till, och ta god tid på dig! Facit finner du lite längre ner på sidan

Lite

Längre

Ner

Sidan

Finner

Vi

Facit: