Humor

En riksdagspolitiker besökte ett mentalsjukhus.

En högt uppsatt partiledare som satt i regeringen besökte ett mentalsjukhus och blev visad runt av föreståndaren.

– Hur tar ni reda på vilka som är tillräckligt tokiga för att bli inlagda? frågade politikern.

– Vi fyller ett badkar med vatten och ger dem en tesked, en kopp och en spann och ber dem tömma karet, svarade föreståndaren.

– Aha! sa politikern. Och de som är normala tar naturligtvis spannen, för det går snabbast.

– Nej, svarade föreståndaren.

De som är normala drar ur proppen ur badkaret. Har ni förresten några önskemål, enkelrum eller 2-bädds?