Djur

En häst som trillat i vattnet blir räddad i sista stund.

1

I en liten by utanför Dagua i Colombia ligger det en vattengrop som fungerar som en sandkvarn. De höga sargerna håller vattennivån högt och det smutsiga vatten är även väldigt strömt.

En dag råkade en häst trilla i och den lyckades inte ta sig upp för egen räkning. Hästen satt fast och var inte långt från att drunkna då något fantastiskt hände.

När lokalbefolkningen hörde hennes gnäggande tillkallades hjälp från polisen. De rusade till platsen och genom gott samarbete lyckades de frigöra hästen från sitt öde.

Titta på den hjärtbultande räddningsinsatsen här nere.