Djur

Det ser ut som en tjur på steroider, men det här är den sorgliga sanningen som alla bör veta!

Det ser ut som en tjur på steroider, men det här är den sorgliga sanningen som bör veta!

Som namnet antyder har ”belgiska blå” sitt ursprung i centrala och övre delarna av Belgien. Belgian Blue är ett nötkreatur, särskilt framavlat för högsta möjliga köttproduktion.

Rasen heter egentligen Belgisk blå och vit boskap, BBV, och är resultatet av en målmedveten inseminationsavel som pågått de senaste decennierna.

Djuren är alltså en produkt av människans vilja att kunna optimera köttproduktionen och på så sätt exploatera marknaden ännu mera.

Se klippet här nere och bedöm själv om du tycker detta borde vara lagligt?